D.C

Góc Hoa Kỳ: Việc xếp hàng thuê ở D.C

Hôm nay sẽ có tuyết rơi, nhưng Charles Medley vẫn quyết dành cả đêm ngoài Tòa án Tối cao Mỹ,

Tìm hiểu Washington D.C (District of Columbia)

Washington, D.C. (Hán Việt: Hoa Thịnh Đốn) là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng

Đến thăm nhà bảo tàng Hàng Không & Không Gian (National Air and Space Museum) ở D.C

Nhà Bảo Tàng Hàng Không và Không Gian (National Air and Space Museum) thuộc Viện Smithsonian ở Washington DC có