đại sứ quán hoa kỳ ở việt nam

Đại sứ quán Hoa Kỳ mới ở Việt Nam

Ngày 8/8, ông David B.Shear, Đại sứ Mỹ tại VN đã rời Hà Nội kết thúc nhiệm kỳ công tác

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam và cam kết với người dân

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, với mục đích bảo vệ Hoa Kỳ một cách tốt nhất, thực hiện quy trình

Ông David B.Shear – Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam

Ngài David B. Shear tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 4/8/2011. Ông gia