David B.Shear

Đại sứ quán Hoa Kỳ mới ở Việt Nam

Ngày 8/8, ông David B.Shear, Đại sứ Mỹ tại VN đã rời Hà Nội kết thúc nhiệm kỳ công tác

Ông David B.Shear – Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam

Ngài David B. Shear tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 4/8/2011. Ông gia