Đời sống

Bạn có đang tự hỏi rằng mình đang sống để làm gì?

Chán chường chưa phải là gì cả, dù trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, dù cuộc sống của bạn có

Để đeo đuổi đam mê, bạn cần phải chịu khó, chịu khổ

Kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời nghiên cứu luôn khiến tôi mỉm cười mỗi khi nhớ lại diễn