[Clip] Chuyến đi 3500 dặm từ San Francisco đến DC

Để đi hết 3500 dặm hành trình từ đến , bạn cần một tháng lái xe. Ở đây bạn sẽ trải nghiệm quãng đường này trong 16 phút, bao gồm đến Yosemite, Las Vegas, Arizona Williams, Grand Canyon, Utah tượng đài thung lũng, Durango, Silverton, Denver Colorado, Chicago, Niagara Falls, New York, Baltimore, Washington.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>