Hoa Kỳ và các lãnh thổ của Hoa Kỳ có những múi giờ nào

Nước Mỹ rộng lớn với nhiều trải dài từ đông sang tây. Dưới đây là các bao trùm và các lãnh thổ sở hữu của :

UTC/ GMT – 11 Giờ chuẩn Samoa – Chậm hơn Việt Nam 6h
UTC/ GMT – 10 Khu vực Hawaii-Aleut (Hawaii-Aleutian Standard Time) – Chậm hơn Việt Nam 7h
UTC/ GMT – 9 Khu vực Alaska (Alaska Standard Time) – Chậm hơn Việt Nam 8h
UTC/ GMT – 8 Khu vực Thái Bình Dương (Pacific Standard Time) – Chậm hơn Việt Nam 9h
UTC/ GMT – 7 Khu vực miền núi (Mountain Standard Time) – Chậm hơn Việt Nam 10h
UTC/ GMT – 6 Khu vực miền Trung (Central Standard Time) – Chậm hơn Việt Nam 11h
UTC/ GMT – 5 Khu vực miền Đông (Eastern Standard Time) – Chậm hơn Việt Nam 12h
UTC/ GMT – 4 Khu vực Đại Tây Dương (Atlantic Standard Time) – Chậm hơn Việt Nam 13h
UTC/ GMT +10 Giờ chuẩn Chamorro – Nhanh hơn Việt Nam 5h

 

634602253564859183 Hoa Kỳ và các lãnh thổ của Hoa Kỳ có những múi giờ nào
Bản đồ các với những vùng thời gian CST và EST mới được biểu thị


So sánh giờ một số thành phố lớn ở Mỹ với Việt Nam:

Thủ đô Washington DC – thành phố New York – thành phố Boston (và khu vực bờ đông, đông bắc)

Giờ chuẩn  UTC/GMT – 5 Chậm hơn Việt Nam 12h
Quy ước giờ mùa hè +1 giờ  Chậm hơn Việt Nam 13h
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào tháng 3, kết thúc vào tháng 10

Thành phố Los Angeles – thành phố Las Vegas (và khu vực bờ tây, miền núi bờ tây)

Giờ chuẩn UTC/GMT – 8 (Chậm hơn Việt Nam 9h)
Quy ước giờ mùa hè +1 giờ (Chậm hơn Việt Nam 10h)
Quy ước giờ mùa hè bắt đầu vào tháng 3, kết thúc vào tháng 11

Các bạn lưu ý khi đi Mỹ, tất cả thời gian trên vé máy bay, theo lịch trình tour…đều tuân theo giờ địa phương. Khi di chuyển đến một bang/ thành phố mới bạn lưu ý căn chỉnh lại thời gian theo đúng giờ địa phương/ giờ mùa hè/ mùa đông của bang/ thành phố đó.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>