giếng trời

Bố trí giếng trời trong nhà hợp phong thuỷ đón tài lộc, sức khoẻ

Cách làm này tất nhiên không thông thoáng trực tiếp bằng giếng trời độc lập, nhưng khi trên nóc thang