hải đăng Michigan

Đến thăm hải đăng Michigan – Ngọn hải đăng trong băng tuyết

Cứ mỗi khi đông về, ngọn hải đăng ở hồ Michigan bị tuyết bao phủ. Trong suốt những ngày mùa đông,