Hodges

Đại sứ quán Hoa Kỳ tăng cường quan hệ hợp tác song phương với Học viện Ngoại giao Việt Nam

Ngày 28 tháng 9, Tham tán Thông tin – Văn hóa Chris Hodges cùng nhân viên của Trung tâm Hoa