Kentucky

Thông tin về tiểu bang Kentucky, Nam Hoa Kỳ

Khối thịnh vượng chung Kentucky (tiếng Anh: Commonwealth of Kentucky, phát âm như “Ken-tắc-ky”) là tiểu bang thứ 15 của Hoa Kỳ. Kentucky thường được

Đến thăm thành phố Louisville, Kentucky

Louisville là thành phố lớn nhất của tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ và là thủ phủ củahạt Jefferson. Dân số của thành phố năm

Thông tin tiểu bang Kentucky – Hoa Kỳ

Kentucky

Khối thịnh vượng chung Kentucky (tiếng Anh: Commonwealth of Kentucky, phát âm như “Ken-tắc-ky”) là tiểu bang thứ 15 của Hoa Kỳ. Kentucky thường được