kỹ năng mềm giao tiếp

4 điều cần thay đổi đem lại doanh thu 2 triệu đô la

Suốt một thời gian dài, tôi đã vắt kiệt bản thân để hoàn thành công việc trong những giờ làm

5 điều sai lầm ngăn trở bạn kiếm được 1 triệu $ đầu tiên

Đội ngũ của bạn phải tôn trọng giá trị. Nếu ai đó có thể làm việc nào đó bằng 80%