Liberty Bell

Liberty Bell (Chuông Tự do) – Biểu tượng nền độc lập Hoa Kỳ

Chuông Tự do (tên tiếng Anh: Liberty Bell) là một trong những biểu tượng của nền độc lập của Hoa