Memorial Day

Tìm hiểu ngày Tưởng niệm (Memorial Day) ở Hoa Kỳ

Ngày Tưởng niệm (Memorial Day) là một ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày thứ Hai

Chiêm ngưỡng những bức đá hoa cương ở Bức tường Chiến tranh

Thời gian đã chứng kiến nhiều du khách nối nhau đến thăm bức tường, nhìn những tấm đá hoa cương