món ăn ở Hoa Kỳ

Những món ăn truyền thống đặc trưng của người Hoa Kỳ

Nuớc Mỹ là một hợp chủng quốc với đa sắc tộc, đa văn hóa, do vậy ẩm thực ở đây

Những món ăn Hoa Kỳ trông ra sao

Các món ăn đặc trưng của Việt Nam có thể liệt kê cả giờ đồng hồ không hết, nhưng thật