ngày xấu – chết trùng tang tt. thích nhật từ giảng

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 27/3/2020

Sinh năm : 1956 – Bính Thân Mất năm : 19-4-2020, (Giờ: Tý (23h-01h) – ngày: Nhâm Thìn – tháng: Canh Thìn – năm: Canh Tý) – 65

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 30/10/2019

Sinh năm : 1956 – Bính Thân Mất năm : 26-11-2019, (Giờ: Tý (23h-01h) – ngày: Đinh Mão – tháng: Bính Tý – năm: Kỷ Hợi) – 64

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 22/2/2019

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 9/11/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 2/3/2018

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 24/11/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 25/6/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 20/3/2017

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là

Hướng dẫn xem trùng tang nam sinh 1956 mất giờ Tý ngày 21/10/2016

Theo người xưa và sách vở ghi chép lại thì: Trùng tang Ngày là nặng nhất. Trùng tang Tháng là nặng nhì. Trùng tang Giờ là