ngủ ôm

Trải nghiệm dịch vụ “ngủ ôm” ở New York

Cô Jackie Samuel, 29 tuổi sống tại New York (Mỹ) kiếm được mỗi ngày 260 USD nhờ mở dịch vụ…