nhà hát Kodak

Đến thăm nhà hát Kodak, Hollywood

Nhà hát Kodak có sức chứa 3400 chỗ ngồi, được chia theo bố cục chính thống của đại đa số