nhà Long and Kimmy Nguyen Engineering Building

Tòa nhà “Long and Kimmy Nguyen Engineering Building” ở trường đại học George Mason

FAIRFAX COUNTY, Virginia (NV) – Từ 2009 đến nay, tòa cao ốc lớn nhất trong khuôn viên Ðại Học George