Đất trời Washington DC lúc vào xuân

thời tiết ấm dần lên, nhiệt độ khoảng 10 độ C vào ban ngày, mùa xuân DC đang đến. Blog Hieu Minh ghi lại một số hình ảnh DC vào xuân, mời các bạn cùng thưởng thức.

635009439177513625 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Đào cổ thụ trên phố
635009439220098790 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Rực rỡ đào xuân.
635009439263748340 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Tranh trời?
635009439296714980 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Nửa chừng xuân
635009439241991920 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Magnolia (Mộc lan)
635009439340550065 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Chớm nở
635009439378584740 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Nghiêng về anh
635009439403329250 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Hoa magnolia (Mộc lan) trong công viên
635009439421335910 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Phẳng lặng mặt hồ.
635009439448853680 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Bút chì Washington
635009439477474895 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Tidal Basin
635009439527295925 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Trời hoa
635009439502414705 Đất trời Washington DC lúc vào xuân
Thanh bình

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>