Tư vấn xin Visa sinh viên Hoa Kỳ F-1

634566123679729462 Tư vấn xin Visa sinh viên Hoa Kỳ F 1Những người muốn học ở các trường phổ thông, cao đẳng, đại học hoặc trường dạy nghề…cần phải . Bạn không được phép đi học toàn thời gian bằng visa du lịch B-2.

F-1 Dành cho những sinh viên muốn học tại một trường đại học, trung học hoặc viện ngôn ngữ.

Để xin visa sinh viên, bạn phải chứng minh rằng:

Bạn đã được tiếp nhận làm một sinh viên toàn thời gian bởi một trường đã được chính phủ Hoa Kỳ công nhận và trường này sẽ cấp cho bạn một Mẫu I-20 có số SEVIS (Hệ thống Thông tin dành cho Sinh viên và Khách trao đổi).

Mẫu I-20 cần có mã vạch bên phía tay phải và có chữ ký của cán bộ nhà trường. Bạn bắt buộc phải có mẫu này khi xin visa sinh viên. Mẫu I-20 không phải là thị thực.

Nếu bạn đến Hoa Kỳ với mẫu I-20 nhưng không có visa, bạn sẽ không được phép nhập cảnh vào hoa Kỳ.
Những đương đơn xin visa sinh viên phải nộp lệ phí xét đơn cộng với $200 phí SEVIS. Bạn phải nộp cả hai loại phí này trước khi nộp đơn xin visa. Nếu nộp phí SEVIS bằng cách chuyển khoản, đương đơn phải nộp trước khi phỏng vấn visa ít nhất ba ngày. Nếu nộp bằng cách gửi thư thông thường, đương đơn phải nộp phí SEVIS ít nhất 15 ngày trước khi phỏng vấn visa. (Khoảng thời gian này cho phép Bộ an ninh nội địa nhận được tiền và cập nhật thông tin trên hệ thống SEVIS).

Chuẩn bị hồ sơ học tập phù hợp có thể bao gồm học bạ, bảng điểm và chương trình học tập tại Hoa Kỳ.
Kỹ năng tiếng Anh phù hợp hoặc bằng chứng là nhà trường biết rõ về khả năng tiếng Anh của bạn và sẽ bồi dưỡng thêm tiếng Anh cho bạn.

Nguồn tài chính đủ cho năm học đầu tiên. Bạn cũng phải thuyết phục được viên chức phỏng vấn rằng, trừ khi có lý do khách quan không lường trước được, bạn có đủ tiền cho từng năm học tiếp theo, từ cùng một nguồn, hoặc từ những nguồn tài chính có thể xác định cụ thể và đáng tin cậy. Sau đây là một số ví dụ về giấy tờ tài chính có thể chấp nhận được: học bổng, thư hỗ trợ tài chính của trường bạn theo học, giấy tờ kinh doanh của gia đình, biên lai thuế, giấy tờ nhà, đất hoặc sổ tiết kiệm. Thư xác nhận tiền gửi ngân hàng không được chấp nhận làm bằng chứng chứng minh nguồn tài chính.

Ràng buộc chặt chẽ với nước mà từ đó bạn đang xin visa đến Hoa Kỳ để chứng tỏ rằng bạn sẽ rời Hoa Kỳ sau khi kết thúc khoá học. Những yếu tố này phải làm thoả mãn viên chức lãnh sự khi xét đơn. Mỗi trường hợp xin visa có hoàn cảnh rất khác nhau nên sẽ không có danh sách những hồ sơ cần phải nộp. Những người phụ thuộc: Vợ, chồng và /hoặc con cái dưới 21 tuổi cần phải có mẫu I-20 riêng để đi cùng với đương đơn chính. Thủ tục nộp đơn cũng tương tự như vậy.

Nếu nộp đơn riêng lẻ, người phụ thuộc sẽ phải xuất trình bản sao visa của đương đơn chính cùng với hồ sơ kết hôn hoặc khai sinh để chứng minh mối quan hệ với đương đơn chính.

Sinh viên về nghỉ phải nộp thêm mẫu I-20 mới, hoặc mẫu I-20 đã được người có trách nhiệm của trường xác nhận ở trang sau trong vòng 12 tháng, cùng với bảng điểm. Lưu ý không nên gửi cho chúng tôi mật khẩu để truy cập tài khoản cá nhân ở trường. Thông tin này là của cá nhân đương đơn, đương đơn không nên chia xẻ với bất kỳ ai, kể cả chúng tôi.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>