Tự hào Tiếng Việt – Ngôn ngữ phổ biến thứ 6 ở Hoa Kỳ

Theo báo Washington Post, đã trở thành ngôn ngữ phổ biến thứ 5 ở Mỹ trong các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh.

Tờ báo này dẫn dữ liệu từ cơ quan thống kê dân số liên bang Mỹ Census Bureau cho biết, tính đến năm 2010, tiếng Trung Quốc đã vượt qua tiếng Pháp để trở thành ngôn ngữ phổ biến thứ nhì ở nước này trong số các thứ tiếng không phải là tiếng Anh. Cùng với đó, tiếng Việt và tiếng Tagalog của người Philippines cũng “qua mặt” tiếng Italy và tiếng Đức về mức độ phổ biến tại Mỹ.

635362405059572725 Tự hào Tiếng Việt   Ngôn ngữ phổ biến thứ 6 ở Hoa Kỳ

Biểu đồ mà Washington Post đưa ra cho thấy, từ năm 1980 cho tới năm 2010, tiếng Tây Ban Nha vẫn là thứ tiếng được sử dụng nhiều nhất ở Mỹ trong số các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Tuy nhiên, thứ hạng về độ phổ biến của các ngôn ngữ khác như tiếng Italy, Đức, Pháp, Ba Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản… lại có nhiều sự thay đổi.

Chẳng hạn, vào năm 1980, tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 13 ở Mỹ trong số các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Đến năm 1990, tiếng Việt đã nhảy lên vị trí thứ 9, và 10 năm sau, chiếm vị trí thứ 6. Đến năm 2010, tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 5 ở Mỹ trong các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh. Cùng với tiếng Việt, các ngôn ngữ được sử dụng ngày càng phổ biến ở Mỹ bao gồm tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Tagalog và tiếng Trung Quốc. Trong đó, tiếng Trung đã trở thành ngôn ngữ phổ biến thứ nhì ở Mỹ trong số các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, từ vị trí thứ 6 vào năm 1980. Tiếng Tagalog cũng nhảy lên vị trí thứ 4 từ vị trí thứ 7 vào năm 1980.

Ở một số bang như Washington – Texas – Oklahoma và Nebraska tiếng Việt phổ biến đứng hàng thứ 3, chỉ sau tiếng Anh và Tây Ban Nha.

635362402401393250 Tự hào Tiếng Việt   Ngôn ngữ phổ biến thứ 6 ở Hoa Kỳ

Ngoài hai ngôn ngữ hàng đầu ở Mỹ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, thì tiếng Trung hiện là ngôn ngữ phổ biến nhất ở nước này, còn tiếng Việt đứng ở vị trí thứ tư. Nếu tính cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, vị trí của tiếng Trung và tiếng Việt lần lượt là thứ 3 và thứ 6. Bên cạnh đó, những thứ tiếng có mức độ phổ biến đi xuống ở Mỹ bao gồm tiếng Italy, Ba Lan, Đức, Hy Lạp, Nhật Bản… Vào năm 1980, tiếng Italy là ngôn ngữ không phải tiếng Anh phổ biến thứ nhì ở Mỹ. Đến năm 2010, ngôn ngữ này đã giảm xuống vị trí thứ  9.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>