Tính chất Ngũ hành phương vị của cửa chính

Phía Tây thuộc Kim, ưa Thổ sinh Kim trợ. Kỵ Hỏa khắc Thủy tiết, Mộc bình thường. và cửa chống trộm: Hợp: Hình vuông, hình tròn, hình bán nguyệt. Tránh: Hình tam giác, hình nhọn, hình làn sóng, hình hoa mai. Bình thường: Đường thẳng, hình chữ nhật.

Có cửa chính được thiết kế rất nhiều hình hoa văn, các hình hoa văn này được tạo bởi những hình dáng khác nhau, mà những hình dáng khác nhau này đêu có tính chất Ngũ hành riêng của nó.

Hình tròn, hình bán nguyệt thuộc Kim. Đường thẳng, hình chữ nhật thuộc Mộc. Hình lượn sóng, hình hoa mai thuộc Thủy. Hình tam giác, hình đa giác thuộc Hỏa. Hình vuông thuộc Thổ.

Bạn đang tìm kiếm Tư Vấn Phong Thủy? Hay đến với Blog Phong Thủy để tìm hiểu thêm nhiều cách Xem Phong Thủy cũng như đem về cho cho mình thêm nhiêu kiên thức về Phong Thủy!

Nếu Ngũ hành của hoa văn trên cửa chính hoặc cửa chống trộm là Ngũ hành phương vị sinh vượng hoặc giống Ngũ hành phương vị thì thuộc cát. Nếu Ngũ hành của hoa văn trên cửa chính hoặc cửa chống trộm khắc chế Ngũ hành phương vị hoặc tiết Ngũ hành phương vị thì luận là hung. Nếu Ngũ hành của phương vị cửa chính khắc chế Ngũ hành của hoa văn trên cửa chính hoặc cửa chống trộm thì luận bình thường, gia chủ sẽ vất vả kiếm tiền.

Dưới đây là sự luận bàn về cát hung của Ngũ hành hoa văn và Ngũ hành phương vị của cửa chính và cửa chống trộm:

1. Cửa Đông (cửa Chấn)

Phía Đông thuộc Mộc, ưa Thủy sinh Mộc trợ. Kỵ Kim khắc Hỏa tiết, Thổ bình thường. Hoa văn trên cửa chính và cửa chống trộm: Hợp: Đường thẳng, hình chữ nhật, hình làn sóng, hình hoa mai. Tránh: Hình tròn, hình bán nguyệt, hình tam giác, hình nhọn. Bình thường: Hình vuông.

2. Cửa Đông Nam (cửa Tôn)

Phía đông Nam cũng thuộc Mộc, nên giống “cửa chính mở phía Đông”.

3. Cửa Nam (cửa Ly)

Phía Nam thuộc Hỏa, ưa Mộc sinh Hỏa trợ. Kỵ Thủy khắc Thổ tiết, Kim bình thường. Hoa văn trên cửa chính và cửa chống trộm: Hợp: Đường thẳng, hình chữ nhật, hình tam giác, hình nhọn. Tránh: Hình làn sóng, hình hoa mai, hình vuông. Bình thường: Hình tròn, hình bán nguyệt.

1 83610 Tính chất Ngũ hành phương vị của cửa chính

Khi bài trí cửa chính trong nhà cần lưu ý chọn kích thước phong thủy để mang lại tài lộc cho gia chủ.

4. Cửa Tây Nam (cửa Khôn)

Phía Tây Nam thuộc Thổ, ưa Hỏa sinh Thổ trợ. Kỵ Mộc khắc Kim tiết, Thủy bình thường. Hoa văn trên cửa chính và cửa chống trộm: Hợp: Hình tam giác, hình nhọn và hình vuông. Tránh: Đường thẳng, hình chữ nhật, hình tròn, hình bán nguyệt. Bình thường: Hình làn sóng, hình hoa mai.

5. Cửa Tây (cửa Đoài)

Phía Tây thuộc Kim, ưa Thổ sinh Kim trợ. Kỵ Hỏa khắc Thủy tiết, Mộc bình thường. Hoa văn trên cửa chính và cửa chống trộm: Hợp: Hình vuông, hình tròn, hình bán nguyệt. Tránh: Hình tam giác, hình nhọn, hình làn sóng, hình hoa mai. Bình thường: Đường thẳng, hình chữ nhật.

6. Cửa Tây Bắc (cửa Càn)

Phía Tây Bắc cũng thuộc Kim, cho nên giống “cửa chính mở phía Tây”.

7. Cửa Bắc (cửa Khảm)

Phía Bắc thuộc Thủy, ưa Kim sinh Thủy trợ. Kỵ Thổ khắc Mộc tiết, Hỏa bình thường. Hoa văn trên cửa chính và cửa chống trộm: Hợp: Hình tròn, hình bán nguyệt, hình làn sóng, hình hoa mai. Tránh: Hình vuông, hình chữ nhật, đường thẳng. Bình thường: Hình tam giác, hình nhọn.

8. Cửa đông Bắc (cửa cấn)

Ngũ hành của phía đông Bắc cũng thuộc Thổ, cho nên giống “cửa chính mở phía Tây Nam”. Điều muốn nhấn mạnh ở đây là, tất cả những gì nói trên chỉ nói về phong thủy ở trạng thái tĩnh.

Tránh: Cửa rộng nhà nhỏ tổn thương chủ hộ. Cửa chính rất rộng, trong khi đó không gian bên trong tương đối nhỏ thì thuộc tướng hung, có hai lý do như sau:

1. Không phù hợp với địa vị

Cửa chính và tường bao là một thể, hình dáng của tường bao thường được thiết kế theo từng địa vị của mỗi người. Còn hình dáng của cửa chính cũng tùy theo địa vị và thân phận của người ở mà có sự khác biệt. Do vậy, nếu thiết kế cửa chính kiểu sang trọng và không phù hợp với địa vị của mình thì tất sẽ đại hung.

2. Tính hài hòa

Cửa chính luôn gắn liền với nhà, cửa luôn nổi bật hơn nhà, cửa rộng nhà nhỏ sẽ phá hỏng tính chỉnh thể của ngôi nhà. Vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của người ở. Do vậy, câu nói “cửa rộng nhà nhỏ thuộc tướng hung” dù trong thời xưa hay thời nay đều rất thông dụng.

Đến với website Phong Thuy của chúng tôi, bạn có thể biết được nhiều danh mục phong thủy khác nhau như:

Âm Dương Tạp Luận

Cải Tạo Vận Mệnh

Phong Thủy Luận

Xem Phong Thủy Online

Truy cập để xem nhiều hơn tại BlogPhongThuy.com –  Phong Thủy Cho Người Việt, Xem Phong Thủy, Tư Vấn Phong Thủy
Hotline: (+1) 323.5225.386 (Mr. David Ho – USA)

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>