Top 10 những công việc vừa vui vừa lương cao

Phần lớn mọi người cho rằng “công việc vui vẻ” và “mức lương béo bở” không thể đi đôi với nhau. Tuy nhiên, website tư vấn việc làm CareerBliss.com đã chứng minh điều ngược lại.

<img src="/images/post/2016/10/11/08//job-1463391563_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715416" data-component-caption="

Những nhận xét này được lấy từ nhân viên trên toàn nước Mỹ. Họ sẽ đánh giá 10 yếu tố ảnh hưởng đến niềm vui trong công việc, theo thang điểm 5. Đó là mối quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, môi trường làm việc, nguồn lực công việc, lương thưởng, cơ hội phát triển, văn hóa công ty, danh tiếng công ty, việc làm hàng ngày và mức độ được tự do quyết định trong công việc.

CareerBliss đã kết hợp những số liệu này để tính điểm trung bình về độ hạnh phúc của từng nghề nghiệp. Sau đó, họ sắp xếp theo mức lương để tìm ra công việc trả lương cao nhất và hạnh phúc nhất.

 

” />  

Những nhận xét này được lấy từ nhân viên trên toàn nước Mỹ. Họ sẽ đánh giá 10 yếu tố ảnh hưởng đến niềm vui trong công việc, theo thang điểm 5. Đó là mối quan hệ với cấp trên, với đồng nghiệp, môi trường làm việc, nguồn lực công việc, lương thưởng, cơ hội phát triển, văn hóa công ty, danh tiếng công ty, việc làm hàng ngày và mức độ được tự do quyết định trong công việc.

CareerBliss đã kết hợp những số liệu này để tính điểm trung bình về độ hạnh phúc của từng nghề nghiệp. Sau đó, họ sắp xếp theo mức lương để tìm ra công việc trả lương cao nhất và hạnh phúc nhất.

  •  Mạng Việc Làm là một trong những trang web Tìm Việc Làm chất lượng và uy tín nhất hiện nay. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả thông tin tuyển dụng trung thực nhất, sẽ giúp bạn Tìm Việc Nhanh chóng và đem lại hiệu quả cao.
 
<img src="/images/post/2016/10/11/08//1-1463391574_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715417" data-component-caption="

1. Giám đốc Marketing

Điểm hạnh phúc (trên 5): 4,06

Lương trung bình năm: 171.000 USD

” />  

1. Giám đốc Marketing

Điểm hạnh phúc (trên 5): 4,06

Lương trung bình năm: 171.000 USD

 
<img src="/images/post/2016/10/11/08//2-1463391574_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715418" data-component-caption="

2. Giám đốc Nhân sự cấp cao

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,92

Lương trung bình năm: 125.000 USD

” />  

2. Giám đốc Nhân sự cấp cao

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,92

Lương trung bình năm: 125.000 USD

 
<img src="/images/post/2016/10/11/08//3-1463391575_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715419" data-component-caption="

3. Giám đốc Dự án cấp cao

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,85

Lương trung bình năm: 101.000 USD

” />  

3. Giám đốc Dự án cấp cao

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,85

Lương trung bình năm: 101.000 USD

 
<img src="/images/post/2016/10/11/08//4-1463391576_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715420" data-component-caption="

4. Dược sĩ

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,84

Lương trung bình năm: 101.000 USD

” />  

4. Dược sĩ

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,84

Lương trung bình năm: 101.000 USD

  •  Mang Viec Lam sẽ được kết nối với nhau, tạo nên một tổng thể Tìm Việc hiệu quả, giúp ích cho bạn trong quá trình tìm kiếm việc làm.
 
<img src="/images/post/2016/10/11/08//5-1463391576_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715421" data-component-caption="

5. Giám đốc Tài chính cấp cao

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,70

Lương trung bình năm: 111.000 USD

” />  

5. Giám đốc Tài chính cấp cao

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,70

Lương trung bình năm: 111.000 USD

 
<img src="/images/post/2016/10/11/08//6-1463391577_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715422" data-component-caption="

6. Kiến trúc sư

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,56

Lương trung bình năm: 101.000 USD

” />  

6. Kiến trúc sư

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,56

Lương trung bình năm: 101.000 USD

 
<img src="/images/post/2016/10/11/08//7-1463391578_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715423" data-component-caption="

7. Kỹ sư cấp cao

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,53

Lương trung bình năm: 121.000 USD

” />  

7. Kỹ sư cấp cao

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,53

Lương trung bình năm: 121.000 USD

 
<img src="/images/post/2016/10/11/08//8-1463391578_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715424" data-component-caption="

8. Nhân viên Marketing cấp cao

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,50

Lương trung bình năm: 138.000 USD

” />  

8. Nhân viên Marketing cấp cao

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,50

Lương trung bình năm: 138.000 USD

 
<img src="/images/post/2016/10/11/08//9-1463391579_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715425" data-component-caption="

9. Giám đốc Công nghệ

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,48

Lương trung bình năm: 151.000 USD

” />  

9. Giám đốc Công nghệ

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,48

Lương trung bình năm: 151.000 USD

 
<img src="/images/post/2016/10/11/08//10-1463391580_660x0.jpg" alt="10 công việc vừa vui vừa lương cao" data-reference-id="23715426" data-component-caption="

10. Kỹ sư phần mềm

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,42

Lương trung bình năm: 110.000 USD

” />  

10. Kỹ sư phần mềm

Điểm hạnh phúc (trên 5): 3,42

Lương trung bình năm: 110.000 USD

Cần thêm thông tin về các việc làm cũng như nhân sự, hãy thử tham khảo các mục dưới đây:

Truy cập để xem nhiều hơn tại MangViecLam.com – Kết Nối Sự Nghiệp, Tuyển Dụng, Kiếm Tìm Việc Nhanh 24H
Hotline: (028) 2222 2236 / (08) 2266 3636 / (08) 2268 3636

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>