Dạo bước ở thủ đô Hoa Kỳ trước ngày hoa anh đào nở

Khoảng 1 tuần nữa ven hồ Tidal Basin sẽ rực nở cùng nắng xuân trên thủ đô Washington DC của nước Mỹ.
Blog Hiệu Minh đã ghi lại khoảng khắc này, mời các bạn cùng thưởng thức.

635003282998559875 Dạo bước ở thủ đô Hoa Kỳ trước ngày hoa anh đào nở
Thanh bình đón hoa sớm
635003283015179905 Dạo bước ở thủ đô Hoa Kỳ trước ngày hoa anh đào nở
Tượng Martin L. King 
635003283033352570 Dạo bước ở thủ đô Hoa Kỳ trước ngày hoa anh đào nở
Nụ anh đào sắp nở
635003283050656150 Dạo bước ở thủ đô Hoa Kỳ trước ngày hoa anh đào nở
Bên hồ Tidal Basin

635003283071914555 Dạo bước ở thủ đô Hoa Kỳ trước ngày hoa anh đào nở
“Bút chì” đang đợi hoa?
635003282975133640 Dạo bước ở thủ đô Hoa Kỳ trước ngày hoa anh đào nở
Hoa đầu mùa

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>