Phỏng vấn quá điện thoại

Chiến thắng trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại

Kết thúc cuộc phỏng vấn, hãy nói lời cảm ơn đến người phỏng vấn vì ông ta/cô ta đã dành

Điều cần biết khi phỏng vấn qua điện thoại

Phỏng vấn qua điện thoại không còn xa lạ đối với nhà tuyển dụng (NTD) lẫn ứng viên. Đây là