quốc huy của Hoa Kỳ

[Clip] Đại bàng đầu trắng – Biểu tượng quốc huy của Hoa Kỳ

Đại bàng đầu hói, hay còn gọi là đại bàng đầu trắng được chọn làm biểu tượng của Hợp chủng