Thành phố St Paul

[Clip] Bên dòng sông Mississippi – Đến thăm Thành phố St Paul

[Clip] Bên dòng sông Mississippi – Đến thăm Thành phố St Paul

Saint Paul là thủ phủ và là thành phố đông dân thứ hai ở tiểu bang Hoa KỳMinnesota. Thành phố nằm ở