thông tin bang Louisiana

Thông tin tiểu bang Louisiana – Hoa Kỳ

Louisiana

Louisiana là một tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ. Bang Louisana phía tây giáp Texas; phía bắc giáp Arkansas; phía đông giáp Mississippi; và