thông tin Wisconsin

Thông tin tiểu bang Wisconsin – Hoa Kỳ

Wisconsin

Wisconsin (phát âm: [wɪs ˈkɑn sn̩]) là một tiểu bang miền Trung Tây của Hoa Kỳ. Nền kinh tế vùng