thủ đô Washington

Đến thăm thủ đô Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ – Washington DC

Washington D.C trở thành thủ đô của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ từ ngày 16.7.1790; cùng thời gian xây thành

Mùa hoa anh đào ở thủ đô Washington DC

Tại Washington DC những cây hoa anh đào đang nở rộ, thu hút nhiều người tới tham quan. Theo dự

Thủ đô Washington DC (District of Columbia) – Hoa Kỳ

Washington DC

Washington, D.C. (Hán Việt: Hoa Thịnh Đốn) là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng

Thông tin Washington DC – Thủ đô nước Hoa Kỳ

Washington DC

Washington, D.C. (Hán Việt: Hoa Thịnh Đốn) là thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng