tiểu bang Connecticut

Đến thăm Tiểu bang Connecticut, miền đông bắc Hoa Kỳ

Connecticut (phát âm trong tiếng Anh bằng chữ IPA: /kəˈnɛtɪkət/, như “Cờ-né-ti-cật”) là tiểu bang Hoa Kỳ thuộc về miền

Thông tin tiểu bang Connecticut – Hoa Kỳ

Connecticut

Connecticut (phát âm trong tiếng Anh bằng chữ IPA: /kəˈnɛtɪkət/, như “Cờ-né-ti-cật”) là tiểu bang Hoa Kỳ thuộc về miền