[Clip] Bên dòng sông Misissippi: Đến thăm đại học Iowa

 (U of I, UI, hoặc ) – trước kia được gọi là “The State University of ” (khác với State University) – đại học công đầu tiên của Bang – được thành lập tháng 2/1847. là thành viên của nhiều hiệp hội giáo dục Mỹ. có 11 trường đại học thành viên: College of Liberal Arts & Sciences; Tippie College of Business; College of Engineering; College of Pharmacy; College of Education; College of Nursing; Graduate College; College of Law; Carver College of Medicine; College of Dentistry; College of Public Health.

–  Số cán bộ giảng dạy: 2.156
–  Sinh viên: 30.409, trong đó
–  Sinh viên đại học: 20.907
–  Sinh viên sau đại học: 9.502
–  Ngân sách hàng năm: 2,8 tỷ đô la Mỹ

Trong đó trường lớn nhất là “College of Liberal Arts and Sciences” – nơi đào tạo phần lớn các chương trình đào tạo đại học của Iowa. Iowa được coi là đại học công tốt nhất của Bang Iowa – theo báo cáo của U.S. News & World Report, 2008. Iowa có 21 chương trình đào tạo sau đại học được xếp hạng trong số 10 chương trình đứng đầu của cả nước – theo báo cáo U.S. News & World Report, 2008. Mời bạn cùng đến thăm đại học Iowa qua trích đoạn của loạt phim “Ký sự bên dòng Mississippi”:

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>