tiểu bang Hawaii

Tìm hiểu Tiểu bang Hawaii – “Xin chào! – Aloha”

Hawaii là một chuỗi các đảo và vỉa đá ngầm với chiều dài 3.300 km ở giữa Thái Bình Dương. Hawaii

Thông tin tiểu bang Hawaii – Hoa Kỳ – Thiên đường hạ giới

Hawaii

Hawaiʻi là tiểu bang duy nhất của Hoa Kỳ có nước chung quanh. Vì không thuộc lục địa Hoa Kỳ,