tìm hiểu bang Minnesota hoa kỳ

Thông tin tiểu bang Minnesota – Hoa Kỳ

Minnesota

Minnesota là một tiểu bang vùng Trung Tây của Hoa Kỳ. Cái tên Minnesota bắt nguồn từ tên mini sota trong tiếng Dakota cho sông Minnesota, nghĩa là