tìm hiểu Idaho hoa kỳ

Thông tin tiểu bang Idaho – Hoa Kỳ

Idaho

Idaho (có thể phát âm như “Ai-đa-hồ”) là một tiểu bang thuộc miền Tây BắcHoa Kỳ. Idaho có tên rất