uống nước mía

Nên uống nước mía vào lúc nào trong ngày?

Vào mùa hè, các chất điện giải của cơ thể dễ dàng bị mất đi thông qua quá trình thoát