Vermont

Đến thăm thành phố Montpelier, Vermont

Montpelier (phát âm /mɒntˈpiːliər/ là thủ phủ bang Vermont, Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích km2, dân số theo

Đến thăm Tiểu bang Vermont, New England

Vermont (phát âm [vɚˈmɔ̃nt]) là một tiểu bang Hoa Kỳ nằm trong vùng New England. Bang này xếp thứ 43

Thông tin tiểu bang Vermont – Hoa Kỳ

Vermont

Vermont (phát âm [vɚˈmɔ̃nt]) là một tiểu bang Hoa Kỳ nằm trong vùng New England. Bang này xếp thứ 43