Đến thăm thành phố Montpelier, Vermont

(phát âm /mɒntˈpiːliər/ là thủ phủ bang , Hoa Kỳ. Thành phố có diện tích km2, dân số theo điều tra dân số năm 2000 của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ là 8035 người.

634624151816540965 Đến thăm thành phố Montpelier, Vermont
Vị trí Montpelier trong vùng Đông bắc Hoa Kỳ
634624151890641095 Đến thăm thành phố Montpelier, Vermont
Tòa thị chính
634624151864745050 Đến thăm thành phố Montpelier, Vermont
Biển Montpelier

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>