Visa mỹ

Mỹ buộc người xin visa cung cấp tài khoản mạng xã hội dùng 5 năm

Theo hãng tin Reuters, trong các văn bản vừa được công bố ngày 29-3, Bộ Ngoại giao Mỹ muốn lấy