War Wall

Chiêm ngưỡng những bức đá hoa cương ở Bức tường Chiến tranh

Thời gian đã chứng kiến nhiều du khách nối nhau đến thăm bức tường, nhìn những tấm đá hoa cương