Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng

Đây là cách tiếp cận dựa trên khả năng kích thích giác quan nhận thức theo hướng đa chiều,s ự sắp đặt dường như biến ánh sáng trở thành những bó hoa quay quanh theo một kịch bản cho trước. Điều này giống với những triển lãm thị giác trước đó như “pascal” và “Prisma 1666” mà có lần chúng tôi đã đề cập đến.

 Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng

 

Super nature design là một văn phòng thiết kế đa ngành có trụ sở tại Thượng Hải. Tác phẩm dưới đây là một phần trong chuỗi triển lãm cá nhân của họ tại Xintiandi ở Thượng Hải. Thông điệp mà những người thực hiện muốn truyền đạt tới người xem,chính là sự “tỏa hương” của ánh sáng thông qua sự tương tác, khả năng nhìn nhận và cảm xúc của du khách.

 Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng

Đây là cách tiếp cận dựa trên khả năng kích thích giác quan nhận thức theo hướng đa chiều,s ự sắp đặt dường như biến ánh sáng trở thành những bó hoa quay quanh theo một kịch bản cho trước. Điều này giống với những triển lãm thị giác trước đó như “pascal” và “Prisma 1666” mà có lần chúng tôi đã đề cập đến.

 Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng

Việc ánh sáng có thể “quay quanh” như là phần thể hiện trừu tượng nhưng hướng thực mà công ty muốn đề cập. Du khách có thể cảm nhận những gì trước đây dường như không hề tồn tại, để đạt tới độ kích thích thị giác nhất định, thay vì ánh sáng chỉ xuất hiện dưới dạng tần số sóng bình thường và vô thực.

 Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng Độc đáo Super nature design: Hương thơm của ánh sáng

 

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>