chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp hiệu trưởng trường ĐH George Mason

Chiều 24/11, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp Hiệu trưởng Đại học George Mason (Hoa Kỳ), ông Pi-tơ Xơ-tơn