chuẩn ABET

Hai ngành đại học của Việt Nam lần đầu tiên đạt chuẩn ABET

Ngày 4/11, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí

Những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của khóa học chuẩn ABET 2010

Từ ngày 14 đến 24 tháng 11 năm 2010, Khóa Đào tạo chuẩn ABET cho các giảng viên Đại học