danh ngôn nói về cuộc sống

Bạn đã tìm được một nửa của mình chưa?

Đôi lúc bạn cảm thấy hai người đã trở thành một. Cảm giác này không thật sự có ý nghĩa,