hãng xe General Motors

Tìm hiểu hãng xe General Motors (General Motors Corporation)

General Motors Corporation (GM) (Bản mẫu:OTCBB/Bản mẫu:Pinksheets) là một hãng sản xuất ô tô Hoa Kỳ, đóng trụ sở ở Detroit,  tiểu bang Michigan, Hoa