Đến thăm đài tưởng niệm Holocaust ở Miami Beach

của Liên đoàn Do Thái Greater Miami là một 1933-1945 ở đại lộ Meridian Avenue, , Florida . Nó được hình thành bởi một ủy ban của những người sống sót vào năm 1984, chính thức thành lập năm 1985 như là Ủy ban Memorial, một tổ chức phi lợi nhuận. Thiết kế bởi Kenneth Treister, đài tưởng niệm mở cửa vào ngày chủ nhật 4 tháng 2, năm 1990.

Holocaust (tiếng Hy Lạp: holokáutoma: holos – “hoàn toàn” – và kausis – “”thiêu, đốt”) là tên gọi của cuộc tàn sát chủng tộc đối với sáu triệu người Do Thái và nhiều nhóm thiểu số khác ở Châu Âu và Bắc Phi trong thời gian Thế chiến thứ hai do Phát-xít Đức và các nước cùng phe gây ra. Dân Do Thái chiếm thành phần lớn nhất trong số các nạn nhân của cuộc thảm sát mà Đức Quốc xã gọi là “Giải pháp tối hậu cho vấn đề Do Thái” (Endlösung der Judenfrage). Con số ước tính được nhiều người chấp nhận nhất là xấp xỉ sáu triệu nhân mạng, trong khi theo ước tính của một số sử gia, những ghi nhận của Quốc Xã, và các nguồn khác con số này là từ 5 đến 7 triệu.

634913403347210000 Đến thăm đài tưởng niệm Holocaust ở Miami Beach
634913403308140000 Đến thăm đài tưởng niệm Holocaust ở Miami Beach
634913403334760000 Đến thăm đài tưởng niệm Holocaust ở Miami Beach

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>