hóa chất

​TP.HCM : Giám sát, quản lý chặt chẽ về an toàn cháy nổ

Nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ chủ yếu do vi phạm quy định về an toàn sử dụng điện, sử