Đến thăm thành phố Concord, New Hampshire

là thủ phủ bang ở Hoa Kỳ. Đây cũng là thủ phủ quận Quận Merrimack. Theo cuộc điều tra dân số năm 2000, dân số thành phố này là 40.687 người. Tháng 7 năm 2006, thành phố này có dân số ước 42.378 người.[1]
Concord bao gồm các làng Penacook, East Concord và West Concord. Thành phố có Trung tâm Luật Franklin Pierce, trường luật duy nhất của New Hampshire; Trường St. Paul, một trường dự bị tư thục; Viện Kỹ thuật New Hampshire, một trường cao đẳng cộng đồng 2 năm; và Giàn nhạc Giao hưởng Bang Granite.

634624166674943063 Đến thăm thành phố Concord, New Hampshire
Vị trí trong vùng Đông bắc Hoa Kỳ
634624166691947092 Đến thăm thành phố Concord, New Hampshire
Đường phố Concord năm 1908
634624166605990942 Đến thăm thành phố Concord, New Hampshire
…..và ngày nay
634624166636878996 Đến thăm thành phố Concord, New Hampshire
Trụ sở chiến dịch vận động tranh cử của tổng thống George HW Bush năm 1988
634624166657783032 Đến thăm thành phố Concord, New Hampshire
Tòa thị chính thành phố

Nguồn: Sưu tập Internet

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>