khẩu súng

Người Hoa Kỳ và những khẩu súng

Nói về tự do ở Mỹ thì câu chuyện về khẩu súng có lẽ tiêu biểu nhất? Mua súng ở