kiểm tra thân xe cũ

Mua xe cũ trực tiếp hay không, cũng nên kiểm tra ngoại thất nhé!

Nếu xe nhún nhiều lần, bạn nên nhờ thợ máy xem lại hệ thống giảm chấn vì trong trường hợp